FELIPE HERNÁNDEZ RAMOS
Instituto Nutrición Celular Activa

Felipe te una gran trajectòria professional i amb molts anys d’experiència en el món de la Nutrició.

Gran mestre que realitza nombroses conferències i cursos de formació.

Coordinador per a Espanya de la A.F.M.O. (Asociació Francesa Medicina Ortomolecular) i president d’A.E.N.T.O.C (Associació Espanyola de Nutrició i Teràpia Ortomolecular Complementària.

Autor de llibres: Que tus alimentos sean tu medicina. Antienvejecimiento  con Nutrición Ortomolecular. Comer si da la felicidad.

w: www.nutricioncelular.es

FOTÒGRAF
Gran professional

L’Isra és un fotògraf sensacional, creatiu i que fa unes fotos espectaculars.

Especialitzat en fotos de motos durant molts anys, ha obert amb gran professionalitat molts camps dins del món de la fotografia.

Agraeixo les magnífiques fotos que ha fet aquesta web.

w: www.xfase.com

 

QUINTON
Aigua de Mar

Quinton és una de les marques més reconegudes en teràpia marina.

Des de el seu inici segueixen les directrius del gran mestre René Quinton.

w: www.quinton.es

BIOMARIS
Teràpia Marina. Aigua de Mar

Biomaris és aigua de mar de la millor qualitat que hi ha al mercat.

Distribuïda per Laboratori SAKAI.

w: www.sakai-laboratorios.com